Dizajn štampanog materijala ...

Svoju ponudu smo obogatili pripremom i izradom propagandnog štampanog materijala:

  • izrada biltena
  • izrada flajera svih dimenzija
  • izrada kataloga
  • izrada brošura
  • izrada časopisa
  • izrada vizit kartica

Grafička priprema za sve vrste štampe i svih vrsta štampanog materijala.
Sve vrste usluga iz domena grafičkog dizajna i pripreme za štampu pružamo na visokom nivou.

Vršimo pripremu i izradu na engleskom jeziku kompetan štampani materijal: bilten, flajer, katalog, brošuru ili druge dokumente.