Održavanje WEB sajtova...

Pod uslugu Održavanje WEB sajta spada sledeće

  • periodična ili stalna optimizacija SEO za pretraživače
  • periodično pravljenje rezervne kopije
  • periodično testiranjefunkcionalnosti sajta

Cena održavanja web sajta zavisi od obima posla. Podeljena je u tri kategorije:

M - cena 5.000 dinara; L - cena 10.000 dinara; XL - cena 15.000 dinara

 

Pod uslugu Ažuriranja WEB sajta spada sledeće

  • unos, dodavanje ili izmena dela sajta
  • kreiranje novih stranica
  • optimizacija sajta
  • izrada galerija slika

Cena usluge ažuriranja web sajta zavisi od obima posla. Podeljena je u četiri kategorije:

M - cena 5.000 dinara; L - cena 10.000 dinara; XL - cena 15.000 dinara; XXL - 30.000 dinara

 

Napomena: U cenu nije uključena naknadna izmena, dodavanje i promena elemenata posle postavljanja na hosting

Ukoliko imate potrebe za naše usluge kontaktirajte nas!