Agencija za izradu web sajtova

Izrada sajtova

Izrada sajtova je stručna, profesionalna i u skladu sa najnovijim internet standardima. Web Sajtove izradjujemo prema Vašoj meri! Raspolažemo sa svim web tehnologijama a koja se se primeniti u izradi sajta zavisi od potreba web sajta!

SEO Optimizacija

Optimizacija sajta je važna kao i izrada sajta. Optimizujemo sajtove za sve pretraživače, kvalitetno i iskusno. Optimizacija sajta je sastavni deo izrade sajta. Garantujemo za uspešnu SEO optimizaciju web prezentacije!

Web Dizajn

Web Dizajn je najvažniji činilac uspeha sajta na internetu. Garantujemo za moderan web dizajn koji kreiramo u duhu web prezentacije! Svaki naš sajt se podjednako dobro učitava u svim modernim čitačima i na svim uredjajima.

Dizajn štampanog materijala

Pravilan dizajn štampanog materijala mora da podigne vizuelni indetitet Klijenta, ojača njegovu tržišnu prepoznatiljivosti i izgradi bolju komunikaciju sa krajnim korisnicima. Podrazumeva aktivno dizajniranje i prilagođavanje postojećeg dizajna (flajera, letaka, koverte, brošura, kese, nalepnice, deklaracije, pamfleta, kataloga, vizitkarte , plakati, časopisi, facike, bilteni i ostali štampani proizvodi...) za postojeće i nove proizvode, kao i izradu novih štampanih materijala po potrebi Klijenta.
U svakom slučaju, katalozi služe u reklamne svrhe i obično su u formi koju Vi želite.  Moraju biti informativani kako bi se fokusirala pažnja korisnika i efikasno prenela željena poruka.

Cena izrade sajta

Cena izrade sajta i optimizacije zavisi od mnogo faktora. Cenu sajta uskladjujemo sa Vašim budžetom. Garantujemo da ćete za Vaš novac dobiti najbolji sajt!